Сотрудники

Жакыпбекова Азиза Жакыпбековна
Мамбеталиева Алтынкыз Акималиевна Математика мугалими
Мамбеталиев Бактыбек Дүйшөнбекович Тарых мугалими
Сариева Гүлүмбү Отунчиевна Англис тили мугалими
Чеңгелова Мирзат Бектеналиевна Физика мугалими
Байбекова Анара Кадырбаевна Башталгыч класс мугалими
Жаңыбаева Гулайым Карыпбековна Башталгыч класс мугалими
Мамытбекова Шайыргүл Байбековна Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Токтомадинова Гүлзат Жолдошалиевна Башталгыч класстын мугалими
Токтогулова Аида Таштанбековна Башталгыч класстын мугалими
Жусубалиева Дарика Кудайбердиевна Башталгыч класс мугалими
Камбаралиев Адилет Асаналиевич География мугалими
1 / 3123