Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы
1-смена 2-смена Танапис
8:00-08:45 13:30-14:15 5мин
8:50-9:35 14:20-15:05 5мин
9:40-10:25 15:10-15:55 10мин
10:35-11:20 16:05-16:50 5мин
11:25-12:10 16:55-17:40 5мин
12:15-13:00 17:45-18:30

Мектепте окуу 15-сентябрда башталат жана 8-июнда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 7 күн: 8.11.21 – 14.11.21:

Кышкы — 12 күн: 31.12.21 – 11.01.22;

Жазгы — 10 күн: 21.03.22-31.03.22