Камкорчулук кеңеш

№5  Барктабас  мектебинин  төмөндөгүдөй    Көзөмөлчү  Кеңеши  түзүлгөн.

Ботоканова  Гүлбахийра.

Жалилов  Бакай.

Жусубалиева  Дарийка.

Жээналиева  Махабат.

Шүкүрбекова  Айгерим.

 

 

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета