Биз жөнүндө

Мектептин тарыхы.

№5 Барктабас атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин тарыхы.

1901-1902-жылдары падышалык  Россия бийлиги тарабынан көчүрүлүп келинген орус казак дыйкандары Атай кыштагына отурукташкан. 1903-жылыорус дыйкандарынын балдарын окутуу  үчүн мектеп ачылган. Орус-казактарынын атаманы Иван Катнусов кыргыздын  болуштарына бийлерине сүйлөшүп балдарын окутуп беребиз деп сунуштаган. Иван Катнусовдун жубайы Екатерина Ивановна Катнусова окуткан.                                    Атай айылындасоветтик алгачкы мектеп 1931-жылы Атай баштооч мектеби ачылган. Жалал-Абад уездинен келген педагог Хаменов жетектеген. Нарындан келген  Кочорбаев  Станбеков Жумагуловдор мектеп башчылары болушкан.

Атай баштооч мектеби 1939-жылы Кыргызстан БКП(б)нын биринчи съездинде кабыл алынган чечимин турмушка ашырууда 7 жылдык мектепке айланган. 1931-жылдан 1940-жылга чейин мектепте 15тен 45ке чейин окуучу билим алып окушкан. Мектеп мугалимдери Турдуев Кенешбек, Арзыкулов Абит, орус тили сабагынан Иванова Тамара Михайловна, Болотбеков Ажымат,Орозбеков Бозжигит,Карабеков Апаз,Абдылдабеков Тайлак ж.б. мугалимдер иштеген. Бирок ушул мугалимдер  жогорку  билимдүү мугалимдер болгон эмес, атайын орто билимдүү мугалимдер иштешкен. Жети жылдык мектепте болгону  4класс бөлмөсү болуп окуучулар батпай жаны мектеп зарылчылыгы келип чыккан. Ушуга байланыштуу мектеп директорунун , мугалимдеринин,чарба жетекчилеринин демилгелеринин жалпы эл көтөрүлүп жаны мектептин  имараты башталып 1968-жылы бүткөрүлгөн. 1969-жылы райондо биринчи жолу мектеп суу трубасы менен жылытылган. Бул мектеп директору Ташматов Барктабастын демилгеси менен ишке ашырылган.

1973-74-окуу жылында Атай 8жылдык орто мектепке айланып, биринчи бүтүрүүчүлөр 44 окуучу бүтүргөн. 1993-жылы Ташматов Барктабастын мектепке кошкон салымын эске алып окуу тарбия ишинде кадрларды даярдоо жана тарбиялоодо синирген эмгеги учун мектепке Ташматов Барктабас агайдын ысымы ыйгарылган. Атай ортомектеби Барктабас атындагы орто мектеби деп аталган.

Тогуз-Торо райондук мамлекеттик администрациясынын 19.10.2013-жылдагы №118-б буйругунун негизинде Тогуз-Торо районунда жайгашкан Барктабас атындагы орто мектебинин аталышы жаныдан №5 Барктабас атындагы жалпы билим берүүчү уюму деп аталган.

Жаңы мектептин курулушу 2016-жылдан башталды. Жаңы мектеп 150 окуучуга ылайыкталган, 2 кабат. Курулшка жалпы жумшалуучу каражаты 34.300000сом. ОсОО «Ак-ниет»курулушунун директору Абдылдаев Анардин Жалиловичтин жетекчилигинде бүткөрүлүп 2019-жылдын ноябрь аягында жумушка берилди.

 

 

Эмблема

Биз жөнүндө

 

Мектептин  концепциясы

Өзүнүн жана жалпы коомдун жашоосунун сапатынын үзгүлтүксүз жогорулашын камсыздай ала турган атаандаштык, турмуштук жана кесиптик жактан ыкчамдуу инсанды калыптандырууга багытталган мектептин окуучуларынын билимдеринин заманбап сапатын камсыз кылуу.

 

Мектептин  усулдук темасы

«Коопсуздуу билим берүү мейкиндигинде жогорку маалыматтык маданиятты калыптандыруу инсанды ийгиликтүү коомдоштурунун кыймылдаткыч күчү катары»

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета